XIV POLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce ŁÓDŻ-SŁOK 18-20 CZERWCA 2013

›› INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem konferencji są teoretyczne i praktyczne problemy fizyki budowli ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień:


Zadaniem konferencji jest przegląd i ocena metod badań oraz nowych rozwiązań materiałowych i technologicznych a także prezentacja i wymiana poglądów pomiędzy pracownikami nauki, a praktykami projektowania i wykonawstwa.

›› Komunikat 1: Komunikat_1_2013_pl.pdf
›› Program konferencji: Program_konferencji.pdf
›› Szablon Artykułu: FBwTiP_artykul.docx

›› Zdjęcia z konferencji: Wejdź aby obejrzeć...